สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการ

วันที่โพสต์ 6 มิ.ย. 2567 โดย Administrator อ่าน 127 ครั้ง

การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่โพสต์ 20 พ.ค. 2567 โดย Administrator อ่าน 195 ครั้ง

ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ 17 พฤษภาคม 2567

วันที่โพสต์ 14 พ.ค. 2567 โดย Administrator อ่าน 232 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง "การแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์และการบริหาร การลงทุนกับความท้าทายในอนาคต"

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2567 โดย Administrator อ่าน 198 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

วันที่โพสต์ 26 เม.ย. 2567 โดย Administrator อ่าน 274 ครั้ง

ประกาศวันปิดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันที่โพสต์ 26 เม.ย. 2567 โดย Administrator อ่าน 164 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งฝ้ายจัดการทั่วไป

วันที่โพสต์ 26 เม.ย. 2567 โดย Administrator อ่าน 109 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในตำแหน่งฝ่ายจัดการทั่วไป

วันที่โพสต์ 18 เม.ย. 2567 โดย Administrator อ่าน 220 ครั้ง

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์

วันที่โพสต์ 17 เม.ย. 2567 โดย Administrator อ่าน 196 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด แจ้งวันหยุดเดือนเมษายน 2567

วันที่โพสต์ 10 เม.ย. 2567 โดย Administrator อ่าน 204 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ให้การสนับสนุนการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 6 เม.ย. 2567 โดย Administrator อ่าน 231 ครั้ง

สสอค.กำหนดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมัครใหม่ ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2567

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2567 โดย Administrator อ่าน 376 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการสหกรณ์ ณ สหกรณ์ิอมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2567 โดย Administrator อ่าน 218 ครั้ง

ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด นำคณะเข้าอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติเมื่อสมาชิกถูกบังคับคดีพักทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และตกเป็นบุคคล ล้มละลาย

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2567 โดย Administrator อ่าน 268 ครั้ง

กำหนดค่าสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประจำปี 2567 รอบ 5/2567 - รอบ 12/2567

วันที่โพสต์ 29 ก.พ. 2567 โดย Administrator อ่าน 260 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ร่วมกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2567 โดย Administrator อ่าน 231 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 24 ก.พ. 2567 โดย Administrator อ่าน 335 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร เปิดทำการในวันหยุด (กรณีพิเศษ) ในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย Administrator อ่าน 179 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 8 หน้า

พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบว่าด้วยหน่วยสมาชิก

แอพลิเคชัน MUK Saving

สมาคมฌาปณกิจครูไทย (สสอค.)

สมาคมฌาปณกิจสมาชิกชุมนุม (สส.ชสอ.)

 
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 30/1 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์: 042-611454

ติดต่อเราได้ที่ : Tel. 042-611-454 | Fax. 042-611-646
http://www.muktc.com
mukdahan.tsc@gmail.com
หมายเลขภายใน Tel. 042-611-454 Fax. 042-611-646