สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 493 ครั้ง

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูมุกดาหาร ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 468 ครั้ง

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ครูมุกดาหารร่วมใจ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 493 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร 2 ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 583 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 522 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อครูมุกดาหาร ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 554 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูมุกดาหาร ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 522 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้เสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูมุกดาหารร่วมใจ ปี 2565-2566

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 443 ครั้ง

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebook "สอนปฏิบัติการสร้างเพจขายสินค้า"

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 649 ครั้ง

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 326 ครั้ง

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่โพสต์ 2 ก.พ. 2566 โดย Administrator อ่าน 1527 ครั้ง

แจ้งให้สมาชิกสมทบ มาติดต่อขอรับเงินปันผล ปี 2565 ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ในวันและเวลาทำการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่โพสต์ 4 ม.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 703 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด รับสมัครสมาชิกเข้าอบรมสัมมนาโครงการ "ร้านค้าออนไลน์ วินัยทางการเงิน"

วันที่โพสต์ 4 ม.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 461 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 5 ธ.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 661 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ประกาศ จ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกโครงการเงินทุนกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2538

วันที่โพสต์ 5 ธ.ค. 2565 โดย Administrator อ่าน 644 ครั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 1:10 หน่วยอำเภอคำชะอี 2

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2565 โดย Administrator อ่าน 583 ครั้ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 1:10 หน่วยอำเภอหนองสูง

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2565 โดย Administrator อ่าน 487 ครั้ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 1:10 หน่วยอำเภอคำชะอี 1

วันที่โพสต์ 29 พ.ย. 2565 โดย Administrator อ่าน 438 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 4 จาก 8 หน้า

พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบว่าด้วยหน่วยสมาชิก

แอพลิเคชัน MUK Saving

สมาคมฌาปณกิจครูไทย (สสอค.)

สมาคมฌาปณกิจสมาชิกชุมนุม (สส.ชสอ.)

 
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 30/1 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์: 042-611454

ติดต่อเราได้ที่ : Tel. 042-611-454 | Fax. 042-611-646
http://www.muktc.com
mukdahan.tsc@gmail.com
หมายเลขภายใน Tel. 042-611-454 Fax. 042-611-646