สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 
 

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวปรีรัชน์ชา อรรถบวรพิศาล

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ (หน่วยดอนตาล)

นางสาวปรีรัชน์ชา อรรถบวรพิศาล

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ (หน่วยดอนตาล)

นางมาลาวรรณ พันทวี

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ (หน่วย อ.มุกดาหาร2/หน่วย อ.หนองสูง)

นางสาวสาวิณี บุญลี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (หน่วย อ.นิคมคำสร้อย/หน่วยมัธยมศึกษา)

นายวุฒิพงษ์ โอ่เรือง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (หน่วย อ.เมืองมุกดาหาร1/หน่วย สนง.เขตพื้นที่ฯ)

นายนำพล กิตติพร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (หน่วย อ.หว้านใหญ่/หน่วย อ.ดงหลวง)

นายจิรบดินทร์ ราชบุรมย์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (หน่วย อ.คำชะอี1/หน่วย อ.คำชะอี2)

กลุ่มบุคลากร
[ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ] [ คณะอนุกรรมการการลงทุน ] [ ฝ่ายสวัสดิการ ] [ ฝ่ายการเงิน ] [ ฝ่ายการจัดการทั่วไป ] [ ฝ่ายประมวลผล ] [ ฝ่ายติดตามหนี้สิน ] [ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ] [ ฝ่ายบัญชี ] [ ฝ่ายสินเชื่อ ] [ ผู้จัดการ ] [ คณะกรรมการเงินกู้ ] [ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ] [ คณะกรรมการอำนวยการ ] [ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ ]
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 30/1 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์: 042-611454

ติดต่อเราได้ที่ : Tel. 042-611-454 | Fax. 042-611-646
http://www.muktc.com
mukdahan.tsc@gmail.com
หมายเลขภายใน Tel. 042-611-454 Fax. 042-611-646