สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

สมาคมฌาปนกิจฯครูไทย แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย ปี 2566

วันที่โพสต์ 25 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 299 ครั้ง

18 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการ ให้การต้อนรับ สอ.ครูสุพรรณบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด

วันที่โพสต์ 25 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 240 ครั้ง

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 336 ครั้ง

1 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จัดงานมุทิตาจิตให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการอย่างยิ่งใหญ่

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 278 ครั้ง

สอ.ครูยโสธรจำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 265 ครั้ง

นายวีระพงษ์ ทองผา เป็นประธานการอบรมหลักสูตร "การบริหารเงินทุนและการวางแผนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ" ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ จ.นครพ

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 281 ครั้ง

สอ.ครูระยอง จำกัด (กลุ่มที่ 10) เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 231 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยอำเภอเมือง 1 หน่วยอำเภอเมือง 2 หน่วยมัธยม

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 256 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยอำเภอคำชะอี 1 หน่วยอำเภอคำชะอี 2 หน่วยอำเภอดอนตาล หน่วยเขตพื้นที่ฯ

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 245 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยอำเภอดงหลวง หน่วยอำเภอหว้านใหญ่ หน่วยอำเภอหนองสูง หน่วยอำเภอนิคมสร้อย

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 246 ครั้ง

ด่วน! ขอให้สมาชิกดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อเรื่องประกันชีวิตกลุ่ม สค.1,2,3 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 508 ครั้ง

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

วันที่โพสต์ 25 ก.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 311 ครั้ง

ประกันชีวิตกลุ่ม สค.1, สค.2, สค.3 ปรับเบี้ยประกันใหม่

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 510 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ศึกษาดูงาน กิจการและการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสาธารณสุขไทย (สสธท)

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 475 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัดร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุน "วันสหกรณ์นักเรียน"

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 313 ครั้ง

ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 406 ครั้ง

การสมัครและต่อประกันชีวิตกลุ่ม โครงการ สค.1, สค.2 และ สค.3

วันที่โพสต์ 8 มิ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 424 ครั้ง

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์เพื่อครูมุกดาหาร ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2566

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 604 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 8 หน้า

พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบว่าด้วยหน่วยสมาชิก

แอพลิเคชัน MUK Saving

สมาคมฌาปณกิจครูไทย (สสอค.)

สมาคมฌาปณกิจสมาชิกชุมนุม (สส.ชสอ.)

 
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 30/1 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์: 042-611454

ติดต่อเราได้ที่ : Tel. 042-611-454 | Fax. 042-611-646
http://www.muktc.com
mukdahan.tsc@gmail.com
หมายเลขภายใน Tel. 042-611-454 Fax. 042-611-646