สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

18 พ.ย. 66 ประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทน 1:10 หน่วยอำเภอคำชะอี 2 ณ หอประชุม ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 271 ครั้ง

18 พ.ย. 66 ประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทน 1:10 หน่วยอำเภอคำชะอี 1 ณ หอประชุม ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 172 ครั้ง

18 พ.ย. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ กรรมการให้การต้อนรับ

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 205 ครั้ง

12 พ.ย. 66 ประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทน 1:10 หน่วยอำเภอนิคมคำสร้อย ณ หอประชุม ร.ร.บ้านคำสร้อย

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 129 ครั้ง

12 พ.ย. 66 ประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทน 1:10 หน่วยอำเภอดอนตาล ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 80 ครั้ง

11 พ.ย. 66 ประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทน 1:10 หน่วยเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุม ร.ร.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 93 ครั้ง

11 พ.ย. 66 ประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทน 1:10 หน่วยมัธยมฯ ณ ห้องประชุม ร.ร.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 102 ครั้ง

5 พ.ย. 66 ประชุมสัญจรพบปะสมาชิกและเลือกตั้งผู้แทน 1:10 หน่วยอำเภอหว้านใหญ่ ณ หอประชุม ร.ร.บ้านหว้านใหญ่

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 101 ครั้ง

ตารางการประชุมสัญจรเพื่อพบปะสมาชิกและเลือกผู้แทน 1 ต่อ 10 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 26 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 717 ครั้ง

สมาคมฌาปนกิจฯชุมนุม แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย ปี 2566

วันที่โพสต์ 25 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 309 ครั้ง

สมาคมฌาปนกิจฯครูไทย แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย ปี 2566

วันที่โพสต์ 25 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 261 ครั้ง

18 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการ ให้การต้อนรับ สอ.ครูสุพรรณบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สอ.ครูมุกดาหาร จำกัด

วันที่โพสต์ 25 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 194 ครั้ง

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 286 ครั้ง

1 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด จัดงานมุทิตาจิตให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการอย่างยิ่งใหญ่

วันที่โพสต์ 9 ต.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 242 ครั้ง

สอ.ครูยโสธรจำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 226 ครั้ง

นายวีระพงษ์ ทองผา เป็นประธานการอบรมหลักสูตร "การบริหารเงินทุนและการวางแผนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ" ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ จ.นครพ

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 241 ครั้ง

สอ.ครูระยอง จำกัด (กลุ่มที่ 10) เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

วันที่โพสต์ 30 ก.ย. 2566 โดย Administrator อ่าน 193 ครั้ง

โครงการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารหน่วยอำเภอเมือง 1 หน่วยอำเภอเมือง 2 หน่วยมัธยม

วันที่โพสต์ 28 ส.ค. 2566 โดย Administrator อ่าน 218 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 8 หน้า

พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบว่าด้วยหน่วยสมาชิก

แอพลิเคชัน MUK Saving

สมาคมฌาปณกิจครูไทย (สสอค.)

สมาคมฌาปณกิจสมาชิกชุมนุม (สส.ชสอ.)

 
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด 30/1 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์: 042-611454

ติดต่อเราได้ที่ : Tel. 042-611-454 | Fax. 042-611-646
http://www.muktc.com
mukdahan.tsc@gmail.com
หมายเลขภายใน Tel. 042-611-454 Fax. 042-611-646