เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เรื่อง ปรับเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มโครงการ สค.1, สค.2, สค.3

โพสต์เมื่อ : 3 ก.ค. 2567 เวลา 02:26 น. IP: 171.97.96.249
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
เรื่อง ปรับเพิ่มเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มโครงการ สค.1, สค.2, สค.3

…………………………………………………………………………

ตามที่สมาชิกได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม โครงการ สค.1, สค.2 , สค.3 ซึ่งสหกรณ์ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มโครงการดังกล่าวกับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เดิมในปี2566 เบี้ยประกันชีวิตเรียกเก็บที่ สค.1 6,850 บาท /สค.2 13,700 บาท /สค.3 6,850 บาท
เนื่องด้วย บริษัทไทรสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้แจ้งปรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทต้องจ่ายสูงกว่าต้นทุนเบี้ยประกันชีวิตที่ได้รับ สาเหตุมาจากอัตราการเสียชีวิตของสมาชิกที่เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันสำหรับปี 2567 บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต ได้ปรับเบี้ยประกันใหม่เป็น โครงการ(สค.1) 10,575 บาท /โครงการ(สค.2) 21,150 บาท / โครงการ(สค.3) 10,575 บาท สมาชิกที่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันแล้วให้ติดต่อชำระค่าเบี้ยประกันส่วนต่างเพิ่ม โดยสหกรณ์ขยายเวลาการชำระเบี้ยประกันถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567

 

(นายโสภณ แก่นงาม)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 110
ติดต่อเรา 042-611-454