เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646 mukdahan.tsc@gmail.com
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เข้าสู่ระบบ
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง "การแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์และการบริหาร การลงทุนกับความท้าทายในอนาคต"

โพสต์เมื่อ : 6 พ.ค. 2567 เวลา 04:18 น. IP: 171.97.50.110
แชร์ให้เพื่อน

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และการบริหารการลงทุนกับความท้าทายในอนาคต” ซึ่งจัดขึ้นโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ปรับใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 241
ติดต่อเรา 042-611-454