ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
อีเมลล์. muktc@hotmail.com
เบอร์โทร. 042-611-454 fax 042-611-646
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
Mukdahan Teacher Savings and Credit Cooperative, Limited.
< วิสัยทัศน์ (Vision) > เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีความมั่นคง มีมาตรฐานการบริการ สมาชิก มีคุณภาพชีวิตที่ดี / < เป้าประสงค์ ( Goal) >เป็นสหกรณ์ที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา มีการบริการที่ดี สมาชิกพึงพอใจ

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สมาชิกมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
มีประโยชน์ต่อสมาชิกในด้านใดมากที่สุด

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ขอเชิญสมาชิกบำนาญประชุมร่วมกัน

...

ขอเชิญสมาชิกบำนาญประชุมร่วมกัน 

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 

                  - หน่วยนิคมคำสร้อย
                  - หน่วยดงหลวง
                  - หน่วยหนองสูง
                  - หน่วยคำชะอี

        สถานที่ หอประชุมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

                  - หน่วยเมือง
                  - หน่วยหว้านใหญ่
                  - หน่วยเขตพื้นที่
                  - หน่วยดอนตาล
                  - หน่วยมัธยม

         สถานที่ หอประชุมโรงเรียนมุกดาลัย  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแยกตามตัวอักษร